Hamulce - informacje ogólne

Oferujemy Państwu zaciskowe hamulce tarczowe w wielu wariantach wymiarowych oraz o różnym momencie hamowania. Hamulce tarczowe zapewniają wielorakie zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy ograniczenia wynikające z braku miejsca i/lub dużej średnicy wału, który zamierzamy hamować. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tarczy hamulcowej o wystarczająco dużej średnicy, możemy zastosować tarczę o mniejszej średnicy ale odpowiednio więcej zacisków hamulcowych (hamulców tarczowych).

Pneumatyczne hamulce tarczowe są bardzo często wykorzystywane w aplikacji wymagającej stałego naciągu materiału. Wymagana jest tutaj stała regulacja ciśnienia w zależności od średnicy nawijanego/odwijanego materiału.

Montaż hamulców tarczowych nie wymaga szczególnych zabiegów ze względu na zastosowanie nowego, samocentrującego systemu z prostopadłym przesuwem, umożliwiającym automatyczne dopasowanie hamulca do tarczy.

ZASADY OGÓLNE

Hamulce są przeznaczone do pracy zgodnie z parametrami technicznymi znajdującymi się w katalogu. Należy bezwzględnie przestrzegać wartości maksymalnych i ich nie przekraczać w czasie użytkowania hamulców.

WYBÓR HAMULCA

Właściwy dobór hamulców jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pracy. Proponujemy zastosować współczynnik bezpieczeństwa charakterystyczny dla każdego rodzaju pracy. W przypadku zastosowania hamulca jako hamulca awaryjnego hamowania zaleca się stosować współczynnik nie mniejszy niż 2. W razie wątpliwości dołożymy wszelkich starań aby pomóc dobrać odpowiedni hamulec.

OLEJE I SMARY

Oleje i smary należy używać w ograniczonych ilościach. Po kontakcie z tymi produktami należy upewnić się, przed spożywaniem posiłku lub piciem napoju, że ręce są czyste. Hamulce hydrauliczne wymagają zastosowania oleju mineralnego SAE ISO46.

STOSOWANIE

Należy przestrzegać instrukcji montażu i konserwacji urządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania. Przypominamy, że hamulce typu negatywnego, wyposażone są w ściśniętą sprężynę, dlatego należy zachować ostrożność przy montażu i zabiegach konserwacyjnych.

MONTAŻ I OBSŁUGA

Operatorzy powinni przestrzegać Dyrektywy ECC 89/656 oraz 89/686, przepisów BHP oraz być wyposażeni w odzież oraz sprzęt ochronny, taki jak: okulary i obuwie ochronne, kask oraz rękawice w celu uniknięcia groźnych wypadków.

MATERIAŁY CIERNE

Hamulce wyposażone są w bezazbestowe tarcze cierne. Należy bezwarunkowo unikać wdychania pyłu wytwarzanego w procesie tarcia podczas normalnej pracy hamulca. Po kontakcie z tarczą cierną należy upewnić się, przed spożywaniem posiłku lub piciem napoju, że ręce są czyste.

MAGAZYNOWANIE

Operatorzy powinni przestrzegać Dyrektywy ECC 89/656 oraz 89/686, przepisów BHP oraz być wyposażeni w odzież oraz sprzęt ochronny, taki jak: okulary i obuwie ochronne, kask oraz rękawice w celu uniknięcia groźnych wypadków. Zwrócić uwagę na przechowywanie hamulców ze względu na ich dużą wagę. Hamulce dostarczane są z uszczelkami, które w przypadku zapalenia mogą wytwarzać toksyczne gazy. W razie pożaru zaleca się używanie odpowiedniego sprzętu, takiego jak maski gazowe.

UTYLIZACJA

Utylizacja i recykling oleju oraz okładzin ciernych musi spełniać wymogi przedstawione w Dyrektywie EWG 75/439.

CZĘŚCI RUCHOME

Części ruchome muszą być chronione zgodnie z Dyrektywą EWG 89/393, 91/386, 93/ 44 i 93/68 lub zgodnie z równoważnymi przepisami krajowymi.

Dobór hamulca tarczowego:

ZATRZYMANIE AWARYJNE

 • Mi- moment dynamiczny [Nm]
 • P- ilość ciepła, każde zatrzymanie [kW]
 • Jt: Moment bezwładności [kgm^2]
 • n: prędkość obrotowa [obr/min]
 • T: czas hamowania [s]

Mi = (Jt * n) / (9,55 * t)
P = (Jt * n^2) / (182,4 * 10^3 * t)

NACIĄGANIE MATERIAŁU

 • Mi- moment dynamiczny [Nm]
 • Pc- ilość ciepła- ciągłe [kW]
 • T- naprężenie materiału [N]
 • n- prędkość obrotowa [obr/min]
 • V- prędkość liniowa [m/min]
 • D- średnica roli materiału [m]

Mi = (T * D) / 2
P = (T * V) / (60 * 10^3)
n = V / (3,14 * D)

STOP CYKLICZNY

 • Mi- moment dynamiczny [Nm]
 • P- ilość ciepła, każde zatrzymanie [kW]
 • Pc- ilość ciepła- ciągłe [kW]
 • Jt: Moment bezwładności [kgm^2]
 • t- czas hamowania [s]
 • n- prędkość obrotowa [obr/min]
 • z- zatrzymania/minute [ilość/min]

Mi = (Jt * n) / (9,55 * t)
P = (It * n^2) / (182,4 * 10^3 * t)
Pc = (P * z * t) / 60

Zapraszamy do współpracy

Zadzwoń do nas
+48 507 056 241

Napisz do nas
biuro@walyrozprezne.pl

Czy wiesz, że oferujemy także hamulce przemysłowe?

Skorzystaj z formularza